Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

[PetroTimesTV] Petrovietnam và Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

07:54 | 27/12/2023

15,880 lượt xem
|
(PetroTimes) - Theo nội dung hợp tác, Agribank sẵn sàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho Petrovietnam trên cơ sở phù hợp với điều kiện và khả năng của Agribank, phù hợp quy định của pháp luật và quy định của Agribank, bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, dịch vụ về tiền gửi và quản lý tài khoản, sản phẩm tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, ngoại hối, sản phẩm tín dụng doanh nghiệp, sản phẩm ngân hàng tài chính cá nhân và các sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ đầu tư tài chính.