Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

[PetroTimesTV] Petrovietnam luôn duy trì ổn định, an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh trước, trong và sau Tết

14:34 | 16/02/2024

54,516 lượt xem
|
(PetroTimes) - Năm 2024 Petrovietnam vẫn còn phải đổi mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Petrovietnam đã đề ra các giải pháp trọng tâm, với phương châm hành động “Quản trị biến động; Bổ sung động lực mới; Làm mới động lực cũ; Tạo nguồn năng lượng mới; Vươn tới những đỉnh cao”.