Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Hà Nội: Kết quả chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước sẽ được công khai

20:17 | 27/02/2024

1,319 lượt xem
|
(PetroTimes) - UBND thành phố Hà Nội cho biết kết quả đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số được công bố, công khai ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định, đánh giá, làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số hằng năm của các đơn vị.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Như vậy, công tác chuyển đổi số của 22 sở, ban, ngành và 30 UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn sẽ được tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm.

Hà Nội: Kết quả chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước sẽ được công khai
Kết quả đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số được công bố, công khai ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định, đánh giá, làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng.

Đánh giá chuyển đổi số của Hà Nội gồm 2 bộ chỉ số cấp thành phố và cấp huyện. Theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội, việc xác định chỉ số cấp Thành phố, cấp huyện để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả chuyển đổi số hằng năm của các Sở, ban, ngành và của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2023 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch hằng năm của Thành phố liên quan đến chuyển đổi số.

Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp Thành phố, cấp huyện gồm 9 chỉ số chính, trong đó, cấp Thành phố gồm 46 chỉ số thành phần; cấp huyện gồm 60 chỉ số thành phần. Cả 2 bộ chỉ số đều có 9 chỉ số chính, được phân thành 2 nhóm gồm 5 chỉ số nền tảng chung là nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng; 4 chỉ số hoạt động về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và mức độ hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số của năm.

UBND TP Hà Nội cũng hướng dẫn rõ, 22 sở, ban, ngành sẽ đánh giá theo bộ chỉ số cấp thành phố; trong đó riêng 9 sở có nhiệm vụ về phát triển kinh tế số còn được yêu cầu đánh giá thêm chỉ số về hoạt động kinh tế số tại bộ chỉ số cấp huyện. UBND của 30 quận, huyện, thị xã sẽ đánh giá theo bộ chỉ số cấp huyện.

Việc đánh giá phải bảo đảm tính trung thực, công khai, khách quan, nguồn thông tin có độ tin cậy và chính xác; không đánh giá những nội dung, tài liệu không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; đồng thời xem xét cơ chế điểm khuyến khích đối với những sáng kiến, phương thức mới trong công tác tổ chức triển khai, đạt hiệu quả tốt.

UBND thành phố cho biết kết quả đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số được công bố, công khai ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định, đánh giá, làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số hằng năm của các đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung, chỉ số đánh giá.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Nội dung đánh giá bao gồm đánh giá chung về chuyển đổi số và đánh giá về phát triển kinh tế số.

Theo Kế hoạch số 57/KH-UBND về chuyển đổi số, xây dựng TP Hà Nội thông minh năm 2024. Trong đó, Hà Nội xác định năm 2024 sẽ tập trung vào phát triển kinh tế số với 4 trụ cột chính là công nghiệp CNTT, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số, với trọng tâm là "Quản trị dựa trên dữ liệu số".

Theo Chỉ số chuyển đổi số quốc gia, cấp bộ, tỉnh (DTI) năm 2022 được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Hà Nội đã có những bước tiến đáng kể trong việc chuyển đổi số, thể hiện qua việc tăng 19 bậc so với năm 2021, xếp thứ 24/63 tỉnh thành. Trong đó, các lĩnh vực kinh tế số và xã hội số đã có những cải thiện rõ rệt với lần lượt vị trí thứ 18 và 30, tăng 20 và 17 bậc so với năm 2021.

Minh Châu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan