Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Đã phân bổ, giao chi tiết 631,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024

15:00 | 02/03/2024

48 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tính đến 29/2, các bộ, cơ quan và địa phương đã phân bổ, giao chi tiết 631,9 nghìn tỷ đồng đầu tư công, đạt 94,9% kế hoạch Thủ tướng giao.

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024. Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 33,5 nghìn tỷ đồng. Ước thanh toán đến 29/2 là 60 nghìn tỷ đồng, đạt 9,13% kế hoạch Thủ tướng giao (cùng kỳ năm 2023 đạt 6,97%). Có 29 bộ, cơ quan Trung ương chưa thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2024.

Đã phân bổ, giao chi tiết 631,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024
Có 45/48 địa phương đã giao chi tiết 24,37 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024

Đến ngày 26/2, có 45/48 địa phương đã giao chi tiết 24,37 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đạt 89,5% kế hoạch (bao gồm 24,22 nghìn tỷ đồng vốn trong nước, 470,602 tỷ đồng vốn nước ngoài). Ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 2 đạt 3,29 nghìn tỷ đồng (15% kế hoạch).

Trước đó, Bộ Tài chính có văn bản số 2060/BTC-ĐT báo cáo Thủ tướng tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước tháng 1, ước thực hiện 2 tháng kế hoạch năm 2024, nêu rõ về giải ngân vốn kế hoạch năm 2024.

Theo đó, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/1 là 31.524,5 tỷ đồng, trên tổng kế hoạch là 689.775,9 tỷ đồng, đạt 4,57%. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 29/2 là 59.998,1 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân 2 tháng đầu năm đạt 8,7% tổng kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng giao, tỷ lệ giải ngân đạt 9,13%, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,55% tổng kế hoạch và 6,97% kế hoạch Thủ tướng giao).

Có 4/44 bộ, cơ quan trung ương và 38/63 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Có 32 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân 0%; 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, dưới 5%.

Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, đến hết ngày 31/1, tổng số vốn giải ngân của 9 dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải là 4.463,21 tỷ đồng, đạt 6,63% kế hoạch năm.

Minh Châu